Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
n
n
 
(Không hiển thị 30 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
+
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} __NOTOC__
__NOTOC__
+
 
{| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f9f9f9; margin:0.2em 0 6px 0; border:1px solid #ddd;"
 
{| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f9f9f9; margin:0.2em 0 6px 0; border:1px solid #ddd;"
| style="width:61%; color:#000;" |
+
|-
<!--        "CHÀO MỪNG ĐẾN OLPC VN"  -->
+
| style="width:61%; color:#000;" | <!--        "CHÀO MỪNG ĐẾN OLPC VN"  -->
 
{| style="width:280px; border:none; background:none;"
 
{| style="width:280px; border:none; background:none;"
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" |
+
|-
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Từ Điển [[Giáo Dục Môi Trường ]] Điện Tử </div>Ai cũng có thể góp sức <br>Mục tiêu: xây dựng 1,000 trang về môi trường.
+
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | <div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Từ Điển [[Giáo Dục Môi Trường]] Điện Tử</div>Ai cũng có thể góp sức<br/>Mục tiêu: xây dựng 1,000 trang về môi trường.
 
|}
 
|}
 
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
 
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
| style="width:13%; font-size:95%;" |
+
| style="width:13%; font-size:95%;" |  
* [[:Thể_loại:Sinh_học|Sinh học]]
+
*[[:Thể loại:Sinh học|Sinh học]]
* [[:Thể_loại:Giáo_Dục_Công_Dân|Giáo Dục Công Dân]]
+
*[[:Thể loại:Giáo Dục Công Dân|Giáo Dục Công Dân]]
* [[:Thể_loại:Địa_Lý|Địa Lý]]
+
*[[:Thể loại:Địa Lý|Địa Lý]]
 +
 
  
 
|}
 
|}
  
 
<!--        2COL CONTENT        -->
 
<!--        2COL CONTENT        -->
{| id="mp-upper" style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"
+
{| id="mp-upper"
<!--        LEFT        -->
+
|-
| style="width:50%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
+
| style="width:50%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |  
 
{| id="mp-left" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
 
{| id="mp-left" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Các bài giảng và tài liệu tham khảo</h2>
 
 
|-
 
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
+
! style="padding:2px;" |
  
[[Hình:Wikibook.jpg|nhỏ|100px|Tủ sách mở [http://vi.wikibooks.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh Wikibook]]]
+
== Các bài giảng và tài liệu tham khảo ==
*[[Phương tiện:DIA_7_BAI_6_DO_PHUONGLAN_25092012.pdf|Bài giảng mẫu: Môi Trường Nhiệt Đới - Giáo viên Đỗ Phương Lan]]
+
 
*[[Phương tiện:DIA_7_BAI_9_PHAM_MINH_THU_24092012.pdf|Bài giảng mẫu: Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Đới Nóng - Giáo viên Phạm Minh Thủ và Nguyễn Thị Ánh Tuyết]]
+
|-
*[[Phương tiện:DIA_10_BAI_18_PHAN_MINH_TIEN_23092012.pdf|Bài giảng mẫu: SINH QUYỂN, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT - Giáo viên Phan Minh Tiến]]
+
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
*[[Phương tiện:GDCD_BAI_10_TONG_VAN_KIEM_17092012.pdf|Bài giảng mẫu: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN  - Giáo viên Tống Văn Kiêm]]
+
[[File:SFF1.jpg|thumb|100px]]
*[[Phương tiện:GIZ_-_THCS_01.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn GDCD THCS]]
+
*[[Media:Thang_1_CD_8.doc‎| Bài Mẫu Giáo Dục Công Dân Lớp 8]]
*[[Phương tiện:Output.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Địa Lí THCS]]
+
*[[Media:GIZ.doc|Báo Cáo Hoạt Động Nhóm Hợp Phần Giáo Dục Môi Trường]]
*[[Phương tiện:GIZ_-_THCS_02.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Sinh Học THCS]]
+
*[[Media:Dadanglopchim.doc|ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM]]
*[[Phương tiện:GIZ_-_THPT_01.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn GDCD THPT]]
+
*[[Media:Giao_an_Dia_8.doc|Giáo án địa 8]]
*[[Phương tiện:GIZ_-_THPT_02.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Địa Lí THPT]]
+
*[[Media:Bộ_tài_liệu_về_biến_đổi_khí_hậu.pdf|Bộ tài liệu về biến đổi khí hậu]]
*[[Phương tiện:GIZ_-_THPT_03.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Sinh Học THPT]]
+
*[[Media:Chien_luoc_GDVN_den_nam_2020.pdf|Chiến lược phát triển giáo dục việt nam 2011-2020]]
 +
*[[Media:The_education_development_strategy_from_2011-2020.pdf|The education development strategy from 2011-2020]]
 +
*[[Media:DIA_7_BAI_6_DO_PHUONGLAN_25092012.pdf|Bài giảng mẫu: Môi Trường Nhiệt Đới - Giáo viên Đỗ Phương Lan]]
 +
*[[Media:DIA_7_BAI_9_PHAM_MINH_THU_24092012.pdf|Bài giảng mẫu: Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Đới Nóng - Giáo viên Phạm Minh Thủ và Nguyễn Thị Ánh Tuyết]]
 +
*[[Media:DIA_10_BAI_18_PHAN_MINH_TIEN_23092012.pdf|Bài giảng mẫu: Sinh Quyển, Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Sự Phát Triển Và Phân Bố Của Sinh Vật - Giáo viên Phan Minh Tiến]]
 +
*[[Media:GDCD_BAI_10_TONG_VAN_KIEM_17092012.pdf|Bài giảng mẫu: Thế Giới Vật Chất Tồn Tại Khách Quan - Giáo viên Tống Văn Kiêm]]
 +
*[[Media:GIZ_-_THCS_01.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn GDCD THCS]]
 +
*[[Media:Output.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Địa Lí THCS]]
 +
*[[Media:GIZ_-_THCS_02.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Sinh Học THCS]]
 +
*[[Media:GIZ_-_THPT_01.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn GDCD THPT]]
 +
*[[Media:GIZ_-_THPT_02.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Địa Lí THPT]]
 +
*[[Media:GIZ_-_THPT_03.pdf|Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu Môn Sinh Học THPT]]
  
 
*[http://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_cho_h%E1%BB%8Dc_sinh_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_trung_h%E1%BB%8Dc Kho tư liệu wikibook về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông trung học]
 
*[http://vi.wikibooks.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_b%E1%BA%A3o_v%E1%BB%87_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_cho_h%E1%BB%8Dc_sinh_ph%E1%BB%95_th%C3%B4ng_trung_h%E1%BB%8Dc Kho tư liệu wikibook về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông trung học]
  
*[[Hướng_dẫn_dạy_lồng_ghép_nội_dung_Giáo_dục_bảo_vệ_môi_trường_ở_cấp_trung_học_phổ_thông| Hướng dẫn dạy lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp trung học phổ thông]]
+
*[[Hướng dẫn dạy lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp trung học phổ thông|Hướng dẫn dạy lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp trung học phổ thông]]
  
*[[Hiện_trạng_và_dự_báo_diễn_biến_môi_trường_nước_phục_vụ_nuôi_trồng_thủy_sản_ở_Bạc_Liêu| Hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ở Bạc Liêu]]
+
*[[Hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ở Bạc Liêu|Hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ở Bạc Liêu]]
  
 
*[http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/200_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_%C4%91%C3%A1p_v%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng 200 Câu hỏi đáp về Môi trường]
 
*[http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/200_c%C3%A2u_h%E1%BB%8Fi_%C4%91%C3%A1p_v%E1%BB%81_m%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng 200 Câu hỏi đáp về Môi trường]
  
 
*[http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/bomon/ttktmoitruong/Giaotrinh/list.htm Kho tài liệu chuyên ngành môi trường - Đại học Cần Thơ]
 
*[http://www.ctu.edu.vn/colleges/tech/bomon/ttktmoitruong/Giaotrinh/list.htm Kho tài liệu chuyên ngành môi trường - Đại học Cần Thơ]
 +
  
  
 
|}
 
|}
  
| style="border:1px solid transparent;" |
+
| style="border:1px solid transparent;" | <!--        RIGHT        -->
<!--        RIGHT        -->
+
| style="width:50%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" |  
| style="width:50%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" |
+
 
{| id="mp-right" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
 
{| id="mp-right" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Hình ảnh và video </h2>
 
 
|-
 
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
+
! style="padding:2px;" |
*[[Video:_What_we_can_do_to_deal_with_Climate_Change_(Vietnamese)| Video: Những gì chúng ta có thể làm để chống lại sự biến đổi khí hậu]]
+
 
*[[Video:_Climate_Change_and_Adaptation_Initiative_(CCAI)_(Vietnamese)| Video: Biến đổi khí hậu và sáng kiến thích ứng]]
+
== Hình ảnh và video ==
*[[Green_Clean_Day| Ảnh tư liệu: Ngày hội Xanh ở Bạc Liêu]]
+
 
 +
|-
 +
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |  
 +
*[[Video: What we can do to deal with Climate Change (Vietnamese)|Video: Những gì chúng ta có thể làm để chống lại sự biến đổi khí hậu]]
 +
*[[Video: Climate Change and Adaptation Initiative (CCAI) (Vietnamese)|Video: Biến đổi khí hậu và sáng kiến thích ứng]]
 +
*[[Green Clean Day|Ảnh tư liệu: Ngày hội Xanh ở Bạc Liêu]]
  
*[[Mangrove_Day_photos_for_MNR| Ảnh tư liệu: Ngày hội trồng Đước ở Bạc Liêu]]
+
*[[Mangrove Day photos for MNR|Ảnh tư liệu: Ngày hội trồng Đước ở Bạc Liêu]]
  
*[[Video:_Thiên_Tai_Thảm_Họa| Video: Thiên Tai Thảm Họa]]
+
*[[Video: Thiên Tai Thảm Họa|Video: Thiên Tai Thảm Họa]]
  
*[[Video:_Sống_thân_thiện_với_Môi_trường| Video: Sống thân thiện với Môi trường]]
+
*[[Video: Sống thân thiện với Môi trường|Video: Sống thân thiện với Môi trường]]
  
 
*[http://www.youtube.com/watch?v=_ovYBlDnThc&feature=player_embedded Video: Bảo vệ rừng ngập mặn ở Bạc Liêu]
 
*[http://www.youtube.com/watch?v=_ovYBlDnThc&feature=player_embedded Video: Bảo vệ rừng ngập mặn ở Bạc Liêu]
  
 
*[http://www.youtube.com/watch?v=Z7W3NjcczKE&feature=player_embedded#at=74 Video: Học sinh, sinh viên Việt Nam và 3R]
 
*[http://www.youtube.com/watch?v=Z7W3NjcczKE&feature=player_embedded#at=74 Video: Học sinh, sinh viên Việt Nam và 3R]
*[[Video:_Tiếng_Kêu_Cứu| Video: Tiếng Kêu Cứu]]
+
*[[Video: Tiếng Kêu Cứu|Video: Tiếng Kêu Cứu]]
<youtube align="right">Q0ucBr6bZd8</youtube>
+
 
<youtube>vWlcos_4KCA</youtube>
+
<youtube align="right">Q0ucBr6bZd8</youtube> <youtube>vWlcos_4KCA</youtube>
  
 
|}
 
|}
 +
 
|}
 
|}
  
 
<!--        2COL CONTENT        -->
 
<!--        2COL CONTENT        -->
{| id="mp-upper" style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"
+
{| id="mp-upper"
<!--        LEFT        -->
+
|-
| style="width:50%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
+
| style="width:50%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |  
 
{| id="mp-left" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
 
{| id="mp-left" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Các mô hình, dự án về môi trường, giáo dục môi trường trên cả nước</h2>
 
 
|-
 
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
+
! style="padding:2px;" |
[[Hình:3R.jpg|nhỏ|150px|Logo dự án 3R]]
+
*[[Tiết_học_mẫu_môn_sinh_khối_9_tại_trường_THCS|Tiết học mẫu môn sinh khối 9 tại trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ]]
+
  
*[[Dự_án_3R_tại_Việt Nam| Dự án 3R tại Việt Nam]]
+
== Các mô hình, dự án về môi trường, giáo dục môi trường trên cả nước ==
 +
 
 +
|-
 +
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
 +
[[File:3R.jpg|thumb|150px]]
 +
 
 +
*[[Tiết học mẫu môn sinh khối 9 tại trường THCS|Tiết học mẫu môn sinh khối 9 tại trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ]]
 +
 
 +
*[[Dự án 3R tại Việt Nam|Dự án 3R tại Việt Nam]]
  
 
*[http://pcda.org.vn/ Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo"]
 
*[http://pcda.org.vn/ Hợp phần "Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo"]
Dòng 105: Dòng 125:
  
 
*[http://www.earthhour.org.vn/ Giờ Trái đất: Tắt đèn 60 phút - Hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu]
 
*[http://www.earthhour.org.vn/ Giờ Trái đất: Tắt đèn 60 phút - Hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu]
 +
 
<youtube>B7uEAZkQScc</youtube>
 
<youtube>B7uEAZkQScc</youtube>
 +
 
|}
 
|}
  
| style="border:1px solid transparent;" |
+
| style="border:1px solid transparent;" | <!--        RIGHT        -->
<!--        RIGHT        -->
+
| style="width:50%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" |  
 
+
| style="width:50%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" |
+
 
{| id="mp-right" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
 
{| id="mp-right" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Tin tức và sự kiện</h2>
 
 
|-
 
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
+
! style="padding:2px;" |  
*[[Tin_tức_về_thao_giảng_GDMT,_Sơn_Nguyễn_Thùy_Trang,_Bạc_Liêu_,_tháng_3-2012|Tin tức về thao giảng GDMT, Sơn Nguyễn Thùy Trang, Bạc Liêu, tháng 3-2012]] -- '''Bạc Liêu, tháng 3 năm 2012:''' - Vào ngày 22 tháng 03 năm 2012, tại Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra tiết dạy thao giảng sinh học lớp 9 do cô Sơn Nguyễn Thùy Trang các em học sinh lớp 9/2 của trường thực hiện. Tham dự tiết thao giảng còn có lãnh đạo Phòng GD-ĐT và giáo viên dạy bộ môn sinh học các trường bạn TP.Bạc Liêu Với ý tưởng của tiết dạy là tích hợp giáo dục môi trường vào tiết học chính khóa và ngoại khóa.
+
== Tin tức và sự kiện ==
  
*[[Hội_thảo_“Tích_hợp_giáo_dục_môi_trường_vào_chương_trình_học_chính_khóa_tại_các_trường_phổ_thông_ở_đồng_bằng_sông_Cửu_Long”|Hội thảo “Tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học chính khóa tại các trường phổ thông ở đồng bằng sông Cửu Long”]] -- '''Bạc Liêu, 17/02/2012:''' - Giáo dục môi trường là một trong những giải pháp dài hạn thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức cuối cùng thay đổi hành vi cho cộng đồng chính một trong những mục tiêu then chốt của hợp phần Giáo dục môi trường của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” – GIZ Bạc Liêu.
+
|-
[[Hình:IMG_4829.JPG|nhỏ|200px|Chọn các tranh đẹp nhất]]
+
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
[[Hình:Gcd 2.JPG|nhỏ|200px|Khai mạc ngày hội Xanh - Sạch - Đẹp]]
+
*[[Chuyến Tham Quan Vườn Chim Bạc Liêu trong tháng  3/2013]]Vào ngày 8 tháng 03 năm 2013, Trường THCS Trần Huỳnh được sự hỗ trợ của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tại tỉnh Bạc Liêu”.
 +
*[[Liên hoan Phim khoa học chủ đề nước cho học sinh cấp 2 tại tỉnh Bạc liêu năm 2012]]Ngày còn bé, khoa học đối với tôi là cái gì đó vừa huyền bí vừa kỳ diệu bởi nó mang đến đầy sự phức tạp khó hiểu. Nào công thức, nào hiệu ứng, rồi đến những hình vẽ mô phỏng.
 +
*[[GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG cần chung tay góp sức của cộng đồng]]
 +
Được sự hỗ trợ của tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Bạc Liêu, Ban thường vụ Huyện Đoàn huyện Đông Hải phối hợp với Ban quản lý dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” phát động “Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch” tại xã Điền Hải hôm ngày 07/10/2012. Lễ phát động đã thu hút được đông đảo sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên gồm học sinh, đoàn viên, cán bộ và cộng đồng địa phương tham dự.
 +
*[[Cuộc thi vẽ tranh chủ đề nước 2012 tại tỉnh Bạc Liêu]]Với mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động mỹ thuật thiếu nhi, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học GIZ Bạc Liêu và Sở GDĐT đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ‘Nước’.
 +
*[[Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹp 2012]]Ngày 7/10/2012 vừa qua, Ban quản lý Dự án GIZ Bạc Liêu phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã phát động chương trình “Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch” tại Trường THCS Điền Hải, xã Điền Hải.
  
*[[CUỘC_THI_VẼ_TRANH_CHỦ_ĐỀ_VỀ_“RỪNG”_NĂM_2011|CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ VỀ “RỪNG” NĂM 2011]] -- '''Bạc Liêu, 28.10.2011''' – Như một hoạt động hàng năm, dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” – GIZ Bạc Liêu, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đã phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề về “Rừng”. Năm nay, tổng cộng 1087 tác phẩm tranh vẽ gửi về cho Ban tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi:
+
*[[Tin tức về thao giảng GDMT, Sơn Nguyễn Thùy Trang, Bạc Liêu , tháng 3-2012|Tin tức về thao giảng GDMT, Sơn Nguyễn Thùy Trang, Bạc Liêu, tháng 3-2012]] -- '''Bạc Liêu, tháng 3 năm 2012:''' - Vào ngày 22 tháng 03 năm 2012, tại Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra tiết dạy thao giảng sinh học lớp 9 do cô Sơn Nguyễn Thùy Trang và các em học sinh lớp 9/2 của trường thực hiện. Tham dự tiết thao giảng còn lãnh đạo Phòng GD-ĐT và giáo viên dạy bộ môn sinh học các trường bạn TP.Bạc Liêu Với ý tưởng của tiết dạy là tích hợp giáo dục môi trường vào tiết học chính khóa và ngoại khóa.
  
*[[GIZ_Bạc_Liêu_tài_trợ_hoạt_động_"Ngày_thứ_bảy_tình_nguyện_vì_một_môi_trường_xanh _-_sạch_-_đẹp"|GIZ Bạc Liêu tài trợ hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện vì một môi trường xanh - sạch - đẹp"]] -- Ngày 07/05/2011, tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng UBND huyện Hồng Dân tổ chức hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện vì một môi trường xanh - sạch - đẹp" dưới sự tài trợ của Dự án Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là GIZ Bạc Liêu)
+
*[[Hội thảo “Tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học chính khóa tại các trường phổ thông ở đồng bằng sông Cửu Long”|Hội thảo “Tích hợp giáo dục môi trường vào chương trình học chính khóa tại các trường phổ thông ở đồng bằng sông Cửu Long”]] -- '''Bạc Liêu, 17/02/2012:''' - Giáo dục môi trường là một trong những giải pháp dài hạn thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức và cuối cùng là thay đổi hành vi cho cộng đồng chính là một trong những mục tiêu then chốt của hợp phần Giáo dục môi trường của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu” – GIZ Bạc Liêu.
  
*[[Giz_Bạc_Liêu_tổ_chức_cuộc_thi_"Ươm_mầm_cây_đước"|GIZ Bạc Liêu tổ chức cuộc thi "Ươm mầm cây đước"]] -- Ngày 28/05/2011 tại huyện Đông Hải, Dự án Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu (GIZ Bạc Liêu) phối hợp cùng Sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh và Ban quản lý rừng tổ chức sự kiện "Ngày hội trồng đước" nhằm khép lại Cuộc thi "Ươm mầm cây đước" đã diễn ra trước đó tại các trường ven biển Bạc Liêu thuộc xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải.
+
[[File:IMG 4829.JPG|thumb|200px]] [[File:Gcd 2.JPG|thumb|200px]]
  
 +
*[[CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ VỀ “RỪNG” NĂM 2011|CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ VỀ “RỪNG” NĂM 2011]] -- '''Bạc Liêu, 28.10.2011''' – Như một hoạt động hàng năm, dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” – GIZ Bạc Liêu, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đã phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề về “Rừng”. Năm nay, có tổng cộng 1087 tác phẩm tranh vẽ gửi về cho Ban tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi:
  
 +
*
  
|}
 
 
|}
 
|}
  
<!--        Website về Môi trường      -->
 
{| id="mp-lower" style="margin:4px 0 0 0; width:100%; background:none; border-spacing: 0px;"
 
|  style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;"|
 
{| id="mp-bottom" style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
 
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">Website về Môi trường</h2>
 
|-
 
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
 
[http://www.epe.edu.vn/ http://www.epe.edu.vn/] -- Thông tin giáo dục và bảo vệ môi trường<br>
 
[http://www.mtx.vn/forum.php/ http://www.mtx.vn/forum.php/] -- Hội quán Môi trường xanh<br>
 
[http://www.vacne.org.vn/default.aspx/ http://www.vacne.org.vn/default.aspx/] -- Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam<br>
 
[http://www.moitruong.com.vn/ http://www.moitruong.com.vn/] -- Diễn đàn Môi trường Việt Nam<br>
 
[http://moitruong.info/forum.php/ http://moitruong.info/forum.php/] -- Diễn đàn Môi trường<br>
 
[http://yeumoitruong.com/forum/forum.php/ http://yeumoitruong.com/forum/forum.php/] -- Diễn đàn Yêu môi trường<br>
 
[http://www.vfej.vn/ http://www.vfej.vn/] -- Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam<br>
 
[http://kysumoitruong.vn/diendan/forum.php/ http://kysumoitruong.vn/diendan/forum.php/] -- Diễn đàn kỹ sư môi trường Việt Nam<br>
 
[http://www.3r-hn.vn/intro.php/ http://www.3r-hn.vn/intro.php/] -- Dự án 3R Hà Nội<br>
 
[http://violet.vn/main/ http://violet.vn/main/] -- Thư Viện bài giảng trực tuyến <br>
 
[http://vi.wikipedia.org/ http://vi.wikipedia.org/] -- Bách Khoa Toàn Thư.<br>
 
|}
 
|}
 
 
<!--        Những mẹo vặt trong CNTT      -->
 
{| id="mp-lower" style="margin:4px 0 0 0; width:100%; background:none; border-spacing: 0px;"
 
|  style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;"|
 
{| id="mp-bottom" style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
 
! style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">Những mẹo vặt trong CNTT</h2>
 
|-
 
| style="color:#000; padding:2px 5px;" |
 
[http://translate.google.com/# http://translate.google.com/#] --Dịch Trực Tuyến. <br>
 
[http://titanpad.com http://titanpad.com] -- Soạn Thảo Văn Bản Nhóm  Trực Tuyến.<br>
 
[http://dropbox.com/ http://dropbox.com/] -- Lưu trữ trực tuyến, tự do chia sẻ.<br>
 
|}
 
 
|}
 
|}

Bản hiện tại lúc 17:34, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Từ Điển Giáo Dục Môi Trường Điện Tử
Ai cũng có thể góp sức
Mục tiêu: xây dựng 1,000 trang về môi trường.


Các bài giảng và tài liệu tham khảo

SFF1.jpg


Hình ảnh và video

Các mô hình, dự án về môi trường, giáo dục môi trường trên cả nước

3R.jpg

Tin tức và sự kiện

Được sự hỗ trợ của tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Bạc Liêu, Ban thường vụ Huyện Đoàn huyện Đông Hải phối hợp với Ban quản lý dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” phát động “Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch” tại xã Điền Hải hôm ngày 07/10/2012. Lễ phát động đã thu hút được đông đảo sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên gồm học sinh, đoàn viên, cán bộ và cộng đồng địa phương tham dự.

  • Cuộc thi vẽ tranh chủ đề nước 2012 tại tỉnh Bạc LiêuVới mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động mỹ thuật thiếu nhi, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học GIZ Bạc Liêu và Sở GDĐT đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ‘Nước’.
  • Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹp 2012Ngày 7/10/2012 vừa qua, Ban quản lý Dự án GIZ Bạc Liêu phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã phát động chương trình “Ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường xanh sạch” tại Trường THCS Điền Hải, xã Điền Hải.
  • Tin tức về thao giảng GDMT, Sơn Nguyễn Thùy Trang, Bạc Liêu, tháng 3-2012 -- Bạc Liêu, tháng 3 năm 2012: - Vào ngày 22 tháng 03 năm 2012, tại Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra tiết dạy thao giảng sinh học lớp 9 do cô Sơn Nguyễn Thùy Trang và các em học sinh lớp 9/2 của trường thực hiện. Tham dự tiết thao giảng còn có lãnh đạo Phòng GD-ĐT và giáo viên dạy bộ môn sinh học các trường bạn TP.Bạc Liêu Với ý tưởng của tiết dạy là tích hợp giáo dục môi trường vào tiết học chính khóa và ngoại khóa.
IMG 4829.JPG
Gcd 2.JPG
  • CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ VỀ “RỪNG” NĂM 2011 -- Bạc Liêu, 28.10.2011 – Như một hoạt động hàng năm, dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu” – GIZ Bạc Liêu, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bạc Liêu đã phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề về “Rừng”. Năm nay, có tổng cộng 1087 tác phẩm tranh vẽ gửi về cho Ban tổ chức. Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi: