Tiết học mẫu môn sinh khối 9 tại trường THCS

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Phiên bản vào lúc 06:02, ngày 10 tháng 5 năm 2012 của WikiAdmin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung ‘      Tiếp tục phong trào tiết học mẫu về tích hợp giáo dục môi trường (GDMT) vào chương trình giáo…’)

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

      Tiếp tục phong trào tiết học mẫu về tích hợp giáo dục môi trường (GDMT) vào chương trình giáo dục chính khóa nhằm nhân rộng mô hình và trao đổi phương pháp cũng như kinh nghiệm giữa các giáo viên THCS bộ môn sinh của thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Vào ngày 19 tháng 04 năm 2012, Cô Nguyễn Thị Nhi, giáo viên môn sinh trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu đã thực hiện tiết học tích hợp GDMT trong bài học 60 “ Bảo vệ đa dạng sinh học của các hệ sinh thái” của sinh lớp 9.

      Thực hiện bài giảng theo phương pháp thuyết trình qua bài giảng trình chiếu bằng MS powerpoint và vấn đáp trực tiếp giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên đã chia bài giảng thành những phần 3 gồm phần 1: kiểm tra kiến thức bài cũ, phần 2 là phần thuyết trình theo đề tài có trong sách giáo khoa với sự phân công của giáo viên cho nhóm học sinh trong tiết học trước đó, và phần 3 giáo viên tóm tại ý chính của bài mới và dặn dò học sinh bài tiếp theo.

Hinh1.jpg

Ảnh: Hợp phần GDMT GIZ Bạc Liêu

      Theo bài 60, tại đây cô Nguyễn Thị Nhi đã giao 3 đề tài cho mỗi nhóm học sinh chuẩn bị trước để thuyết trình trên lớp gồm các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái, hệ sinh thái nông nghiệp và hệ sinh thái biển.

      Các nhóm học sinh chuẩn bị bài thuyết trình trước ở nhà, và trình bày trên lớp, mỗi bài thuyết trình kéo dài trong 5 phút sau đó giáo viên chắc lọc lại ý chính và củng cố kiến thức cho các em sau mỗi bài.

      Trong bài thuyết trình của cá em đều có bố cục chặt chẽ đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thông điệp đối với bản thân và nhận thức được bản thân của mỗi cá nhân đối với môi trường sinh thái địa phương. Tiếp sau mỗi bài thuyết trình, giáo viên chốt lại nội dung và giải thích bổ sung kiến thức cho các em, đặc biệt là tình hình thực tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Bạc Liêu hiện nay .

Hinh2.jpg

Ảnh: Hợp phần GDMT GIZ Bạc Liêu

      Trong bài giàng, Giáo viên sử dụng hình ảnh về hệ sinh thái rừng ngập mặn Bạc Liêu minh họa cho học sinh. Những tư liệu này, giáo viên lấy từ internet là chủ yếu để lồng ghép vào tiết học.

Hinh3.jpg

Ảnh: Hợp phần GDMT GIZ Bạc Liêu

      Tiết học diễn ra trong 45 phút, giáo viên đã trang bị đầy đủ kiến thức theo sách khoa yêu cầu cho học sinh và giúp học sinh nắm được kiến thức trọng tâm của bài học.

      Sau tiết giảng giáo viên môn sinh các trường họp trao đổi về tiết học và chia sẽ kinh nghiệm cho việc tích hợp môi trường trong chính khóa ở bộ môn sinh học.

Nguồn: Hợp phần GDMT GIZ Bạc Liêu

Lê Thị Cẩm Lệ