Tập tin:He sinh thai rung 1.jpg

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
He_sinh_thai_rung_1.jpg(259×194 điểm ảnh, kích thước tập tin: 15 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:05, ngày 27 tháng 6 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:05, ngày 27 tháng 6 năm 2012259×194 (15 kB)WikiAdmin (Thảo luận | đóng góp)
11:06, ngày 1 tháng 6 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:06, ngày 1 tháng 6 năm 2012250×368 (40 kB)WikiAdmin (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: