Tập tin:He sinh thai 9.jpg

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
He_sinh_thai_9.jpg(371×323 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:54, ngày 27 tháng 6 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:54, ngày 27 tháng 6 năm 2012371×323 (18 kB)WikiAdmin (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: