Hợp Phần Giáo Dục Môi Trường

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Phiên bản vào lúc 11:06, ngày 3 tháng 8 năm 2011 của DoPhuongLan (Thảo luận | đóng góp)

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hợp phần giáo dục môi trường

1. Bối cảnh

Để nâng cao nhận thức của học sinh, của cha mẹ và xã hội, giáo dục môi trường (GDMT) có một vai trò chủ đạo. GDMT không những làm cho người ta nhạy bén hơn với những vấn đề như đa dạng sinh họcbiến đổi khí hậu mà nó còn làm làm người ta thay đổi thói quen. Vấn đề này có tương quan cao ở tỉnh Bạc liêu, vì hậu quả của biến đổi khí hậu có thể nhận biết ở đây rồi. Những sự thay đổi này làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở nhiều mặt. Do đó có mối tương quan cao để lồng ghép GDMT trong hệ thống giáo dục để nâng cao nhận thức của học sinh về môi trường và sự biến đổi của môi trường. Dự án “Thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua việc cải thiện đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu” xác định khả năng của gíao dục và đi đến quyết định thiết kế hợp phần GDMT.

2. Mục tiêu của hợp phần giáo dục môi trường

Mục đích và nhóm đối tượng của hợp phần giáo dục được định nghĩa như sau:

Mục đích: Ý thức về môi trường ở trường học và bên ngòai trường được cải thiện
Nhóm đối tượng học sinh (lớp 1 đến lớp 12)

Do đó, họat động của hợp phần giáo dục được thiết kế nâng cao ý thức về những chủ đề môi trường như biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học trong trường học và bên ngòai. Thêm vào đó, hợp phần còn có mục đích áp dụng CNTT &TT để truyền tải và chia sẽ kiến thức giáo dục môi trường đến người học một cách hữu hiệu nhất.

Để có thể kế họach các họat động hợp lý, khái niệm chung về GDMT sẽ được giải thích như sau: Ở bậc tiểu học mục đích chính là nâng cao ý thức đơn giản của học sinh về các chủ đề môi trường. Do đó các họat động trong lớp và ở trong trường rất dễ để kết hợp. Sự chuyển tải kiến thức ở mức độ rất cơ bản để cho dễ hiểu. Tuy nhiên sự nâng cao ý thức đơn giản này sẽ có hiệu quả lâu dài ở thái độ của mỗi học sinh.

Cuộc thi Ươm mầm cây đước

Ở cấp 2, học sinh học cách kết nối kiến thức đã tiếp thu với môi trường xung quanh. Kết quả là học sinh sẽ dễ hiểu hơn các mối quan hệ phức tạp. Sự truyền tải kiến thức về GDMT do đó có thể chi tiết hơn và có tính khoa học hơn ở cấp 2. Kiến thức sâu hơn được dạy ở cấp ba. Hiểu biết thông tin và suy nghĩ ra cách áp dụng thông tin có nghĩa là có kiến thức về môi trường. Học sinh ở cấp học này có khả năng hiểu được các vấn đề môi trường phức tạp. Vấn đề này nên được thể hiện trong kiến thức được truyền tải về GDMT.

Dựa trên khái niệm học tập này, các họat động của hợp phần GDMT được thiết kế.

Ngày Xanh - Sạch - Đẹp