Hướng dẫn dạy lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp trung học phổ thông

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Phiên bản vào lúc 04:38, ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Dangphuchau (Thảo luận | đóng góp) (Chuyên đề ngoại khóa: áp dụng cho toàn cấp học)

(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo website http://www.ctu.edu.vn

Mục tiêu

1. Kiến thức

Học sinh có hiểu biết rõ về:

 • Khái niệm môi trường (MT), hệ sinh thái; các thành phần MT, quan hệ giữa chúng
 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác, sử dụng và vấn đề MT
 • Ô nhiễm môi trường: nguyên nhân, tác hại và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
 • Một số vấn đề gay cấn của môi trường
 • Mối quan hệ giữa con người và môi trường: Tác động của môi trường và tài nguyên đến sinh vật và con người; Tác động của con người đến môi trường và tài nguyên.
 • Luật bảo vệ môi trường và những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về BVMT

2. Thái độ – Tình cảm

 • Có tình cảm yêu quí, tôn trọng thiên nhiên
 • Có tình yêu quê hương, đất nước, tôn trọng di sản văn hoá
 • Có thái độ thân thiện với MT và ý thức được hành động trước các vấn đề MT nảy sinh
 • Có ý thức:
  • Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước
  • Ủng hộ các hoạt động bảo vệ MT, phê phán hành vi gây hại cho MT

3. Kĩ năng – Hành vi

 • Trang bị và phát triển những kĩ năng cơ bản để bảo vệ môi trường, biết ứng xử tích cực đối với những vấn đề môi trường cụ thể.
 • Mỗi HS trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và địa phương về bảo vệ môi trường.

Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường (BVMT)

Chương trình lớp 10

Môn Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục BVMT
Giáo dục công dân Chương 2. Một số giá trị đạo đức cơ bản của con người VN trong giai đoạn hiện nay
Bài 4. Công dân với cộng đồng
Bài 5. Công dân với Tổ quốc
Bài 6. Công dân với các vấn đề của thời đại
Biết hợp tác trong công tác BVMT. Tôn trọng pháp luật BVMT
BVMT là trách nhiệm của mọi công dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc xanh, sạch, đẹp hơn.
Trách nhiệm của công dân trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường
Công nghệ Phần II. NôngLâmNgư nghiệp
Chương 1. Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương
Chương 2. Chăn nuôi, thuỷ sản đại cương
Chương 3. Bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản sau thu hoạch
Biết được tác hại của sự xói mòn đất. Nguyên nhân gây xói mòn đất và biện pháp khắc phục
Biết sử dụng phân bón đúng mục đích, đúng liều lượng, đúng chỉ định là góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước.
Ảnh hưởng của thuốc hoá học phòng trừ sâu bệnh đối với sinh vật và môi trường
Vai trò của các biện pháp phòng trừ sinh học, phân vi sinh trong BVMT
Trong quá trình chăn nuôi và nuôi thuỷ sản cần chú trọng đến điều kiện vệ sinh MT, đảm bảo phát triển vật nuôi, vừa BVMT.
Chế biến nông, lâm, thuỷ sản phải xử lí chất thải đảm bảo không làm ô nhiễm môi trường
Tiếng Nga Các hành động lời nói
Chương trình ứng xử lời nói (Nội dung giao tiếp)
Nói về mục đích của các hành động trong BVMT
Nói được về thế giới động thực vật và vấn đề BVMT sinh thái
Tiếng Anh Tự nhiên và môi trường Hiểu biết ban đầu về một số sinh vật biển và cuộc sống đại dương ở một vài vùng biển nổi tiếng
Biện pháp bảo vệ biển, sinh vật biển, sinh cảnh và môi trường nói chung
Tiếng Pháp Chủ điểm: Bảo vệ môi trường Những kiến thức cơ bản về MT và BVMT trong bài học
Biết liên hệ với thực tế địa phương về BVMT
Tiếng Trung Quốc Bài 21, 22, 23, 24 Biết được giá trị, tầm quan trọng và thực trạng sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên
Biết được mối quan hệ gắn bó giữa con người và môi trường
Địa lý Phần A. Địa lí tự nhiên
Khí quyển
Thuỷ quyển
Thổ nhưỡngsinh quyển

Phần B. Địa lí kinh tế – xã hội
Địa lí dân cư
MT và sự phát triển bền vững
Các thành phần của môi trường: đất, nước, không khí, sinh vật
Những tác động của con người đến các thành phần môi trường
Sức ép của sự gia tăng dân số, phân bố dân cư và đô thị hoá tới môi trường và chất lượng cuộc sống
Khái niệm MT, các chức năng của MT
Nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự phân loại tài nguyên thiên nhiên
Khái niệm phát triển bền vững. Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, BVMT
Vấn đề MT ở các nước phát triển và các nước đang phát triển
Hóa học Chương 5. Nhóm Halogen
Chương 6. Nhóm Oxi
Vấn đề sản xuất các chất hoá học và tác hại đối với môi trường
Xử lí các chất thải hoá học trong quá trình sản xuất
Sinh học Phần I. Giới thiệu chung về thế giới sống

Phần III. Sinh học vi sinh vật(VSV)
Chương 1. Chuyển hoá vật chấtnăng lượng ở VSV
Chương 2. Sinh trưởng và phát triển của VSV
Sự đa dạng của giới sinh vật và sự cần thiết phải bảo vệ các loài sinh vật
Vai trò của VSV trong việc chuyển hoá vật chất, năng lượng đảm bảo chu trình năng lượng trong hệ thống sống; VSV còn có vai trò quan trọng trong việc làm sạch MT, góp phần BVMT.
Sự tác động của các yếu tố MT lên sinh trưởng của VSV.
Ngữ văn Ngữ văn Phần Đọc văn
Phần Làm văn
Vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh quan
Miêu tả, biểu cảm về những nét đẹp và chưa đẹp trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến BVMTB
Phát biểu, diễn thuyết về vấn đề MT và BVMT.
Hoạt động ngoài giờ lên lớp Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
Mùa hè tình nguyện với cuộc sống cộng đồng
Thảo luận về sự phát triển CNH-HĐH với vấn đề MT
Tìm hiểu công tác BVMT ở dịa phương
Thi tìm hiểu về các ngành nghề liên quan đến MT và BVMT
Các hoạt động BVMT như: tuyên truyền phát thanh, câu lạc bộ, văn nghệ, vẽ tranh, thanh niên tình nguyện vì mùa hè xanh

Chương trình lớp 11

Môn Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục BVMT
Giáo dục công dân Phần thứ ba. Công dân với kinh tế
Phần thứ tư. Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội
Bài 4. Một số chính sách xã hội ở nước ta hiện nay
Phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với BVMT
Biết được những chính sách tài nguyên và BVMT của Nhà nước ta; Trách nhiệm của HS trong việc thực hiện các chính sách tài nguyên và BVMT
Công nghệ Phần II. Chế tạo cơ khí
Phần III. Động cơ đốt trong
Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, hướng tới hệ thống sản xuất xanh, sạch
Tác hại của những chất thải động cơ đốt trong tới môi trường
Tiếng Nga Các hành động lời nói
Chương trình ứng xử lời nói
Nói mối quan hệ qua lại giữa các sự vật trong môi trường tự nhiên
CNH -HĐH đất nước với vấn đề BVMT
Tiếng Anh Tự nhiên và môi trường Nói về vẻ đẹp và nguồn tài nguyên thiên nhiên; Sử dụng tự nhiên và sự đe doạ tới môi trường
Nói về luật lệ và phạm vi BVMT
Tiếng Pháp Chủ điểm: bảo vệ môi trường Những nội dung cơ bản về MT và BVMT; Biết liên hệ với thực tế cuộc sống
Tiếng Trung Quốc Bài 1,2,3,4 Biết vẻ đẹp của những phong cảnh tự nhiên, cảnh quan văn hoá
Biết được vẻ đẹp và đa dạng của thế giới động thực vật
[Địa lý] Phần A. Khái quát chung về nền kinh tế – xã hội thế giới
Phần B. Địa lí khu vực và quốc gia
Biết được ô nhiễm môi trường mang tính toàn cầu và trách nhiệm của HS trong việc BVMT
Khai thác và BVMT trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội
Hóa học Chương 8 đến 17 Vấn đề điều chế, sản xuất các chất hoá học và tác hại đối với môi trường từ nguồn chất thải
Xử lí các chất thải hoá học trong quá trình sản xuất
Sinh học Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng Quá trình quang hợp ở cây xanh có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng O2CO2 trong không khí
Ngữ văn Phần Đọc văn
Phần Làm văn
Vẻ đẹp thơ mộng, hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam
Trách nhiệm của HS trong việc gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên
Viết bài nghị luận với nội dung BVMT
Viết đề cương diễn thuyết một vấn đề về MT và BVMT
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

Mùa hè tình nguyện với cuộc sống cộng đồng
Thảo luận chuyên đề: “Trách nhiệm của thanh niên đối với việc BVMT trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”

Tìm hiểu các hoạt động xây dựng và BVMT ở địa phương

Thi hỏi đáp về ngành nghề liên quan đến MT và BVMT
Các hoạt động BVMT như: tuyên truyền phát thanh, câu lạc bộ, văn nghệ, vẽ tranh, thanh niên tình nguyện vì mùa hè xanh …

Chương trình lớp 12

Môn Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục BVMT
Giáo dục công dân Phần một. Pháp luật và thực hiện pháp luật
Bài 1. Pháp luật và đời sống

Phần bốn. Pháp luật với sự phát triển
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
Pháp luật BVMT và việc thực thi pháp luật BVMT trong đời sống xã hội
Biết được những nội dung cơ bản trong pháp luật BVMT
Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật BVMT
Công nghệ Phần I. Kĩ thuật điện tử Rác thải điện tử và vấn đề môi trường
Tiếng Nga Các hành động lời nói
Chương trình ứng xử lời nói (nội dung giao tiếp)
So sánh sự khác biệt giữa MT trong lành và MT bị ô nhiễm
Nói về nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ thanh niên trong BVMT
Tiếng Anh Tự nhiên và môi trường Hiểu được đặc điểm tự nhiên của hoang mạc và cuộc sống hoang mạc
Nói về khí hậu
Nói về các loài động vật đang bị đe doạ
Thảo luận về cách bảo vệ và cứu vớt các loài đang bị đe doạ
Tiếng Pháp Chủ điểm: Bảo vệ môi trường Những kiến thức cơ bản về tự nhiên, môi trường và BVMT
Tiếng Trung Quốc Bài 6,7,8,9 Sức ép của dân số tới nhà ở, việc làm, khai thác TNTN và BVMT
Địa lý Phần I. Địa lí tự nhiên Việt Nam
Phần II. Địa lí dân cư
Việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và BVMT
Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống thiên tai
Chính sách về tài nguyên và môi trường của Việt Nam
Sức ép của sự gia tăng dân số, phân bố dân cư chưa hợp lí, vấn đề việc làm và đô thị hoá ảnh hưởng tới môi trường
Hóa học Chương 20. Polime và vật liệu polime
Chương 25. Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
Các sản phẩm polime rất bền và khó phân huỷ trong tự nhiên. Vì vậy cần sử dụng tiết kiệm, sử dụng lại hay tái chế.
Vấn đề sản xuất hoá học và ô nhiễm môi trường sống. Xử lí chất thải của sản xuất hoá học
Sinh học Phần VII. Sinh thái học Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên đời sống sinh vật và tác động của sinh vật, con người lên môi trường
Khái niệm, cấu trúc về hệ sinh thái và sinh quyển
Quản lí nguồn lợi thiên nhiên
Giáo dục BVMT và sự cần thiết phải GDBVMT cho mọi người
Ngữ văn Phần Đọc văn
Phần Làm văn
Vẻ đẹp thơ mộng của những cảnh quan thiên nhiên Việt Nam
Viết bài nghị luận về vấn đề BVMT
Viết bài bình luận về một hoạt động trong đời sống: mặt tốt, chưa tốt của BVMT
Trình bày ý kiến về chủ đề MT
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
Mùa hè tình nguyện với cuộc sống cộng đồng
Diễn đàn thanh niên với vấn đề BVMT trong quá trình CNH-HĐH đất nước
Thảo luận nhiệm vụ của thanh niên trong việc xây dựng đất nước xanh, sạch, đẹp
Thi trình bày về lựa chọn ngành nghề trong lĩnh vực MT và BVMT
Các hoạt động BVMT như: tuyên truyền phát thanh, câu lạc bộ, văn nghệ, vẽ tranh, thanh niên tình nguyện vì mùa hè xanh …

Chuyên đề ngoại khóa: áp dụng cho toàn cấp học

Nước thải sinh hoạt Nước sinh hoạt và vai trò của nước đối với đời sống con người
Nguyên nhân, tác hại của việc ô nhiễm nguồn nước
Biện pháp bảo vệ và làm sạch nguồn nước
Tác động của sự nóng lên toàn cầu Hiệu ứng nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì?
Những nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu
Tác hại của việc nóng lên toàn cầu
Những biện pháp để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu
Mưa Axit Hiện tượng mưa axit, cơ chế hình thành mưa axit
Tình hình mưa axit ở Việt Nam và trên thế giới
Tác hại của mưa axit
Các biện pháp ngăn chặn và hạn chế tác hại của mưa axit
Các nguồn năng lượng Năng lượng và các nguồn năng lượng
Tình hình khai thác sử dụng các nguồn năng lượng
Ô nhiễm khi sử dụng năng lượng; Sử dụng năng lượng sạch
Các biện pháp hạn chế ô nhiễm khi sử dụng năng lượng
Sử dụng năng lượng trong gia đình Các nguồn năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng ở gia đình
Sự ô nhiễm MT do sản xuất điện, do sử dụng các thiết bị điện và do sử dụng các dạng năng lượng khác trong gia đình
Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn năng lượng tránh ô nhiễm MT
Bảo vệ môi trường biển ven bờ Hiện trạng môi trường biển ven bờ
Vai trò của môi trường biển ven bờ đối với con người và đ[ì sống của các loài động, thực vật
Tình hình ô nhiễm môi trường biển ven bờ
Biện pháp bảo vệ
Tài nguyên thiên nhiên Các nguồn tài nguyên thiên nhiên và vai trò của chúng
Tình hình khai thác và sử dụng
Ô nhiễm môi trường do khai hác và sử dụng TNTN
Biện pháp BVMT
Sự tiêu biến của các vùng đất ngập nước Khái niệm vùng đất ngập nước; Sự đa dạng sinh học và hiện trạng của các vùng đất ngập nước
Vai trò của vùng đất ngập nước: vai trò sinh thái, vai trò kinh tế, vai trò văn hoá
Quản lí và bảo vệ các vùng đất ngập nước
Rừng nhiệt đới Rừng nhiệt đới là gì? Các thành phần của rừng nhiệt đới và mối quan hệ giữa các thành phần đó
Vai trò sinh thái, kinh tế, văn hoá và xã hội của rừng nhiệt đới
Nguyên nhân, hậu quả của sự suy thoái rừng
Các biện pháp bảo vệ và phục hồi rừng
Quy định pháp chế về bảo vệ môi trường Những kiến thức cơ bản về Luật BVMT, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT
Vận dụng Luật BVMT, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT giải quyết một số vấn đề môi trường đơn giản của địa phương, nhà trường