Hướng dẫn dạy lồng ghép nội dung Giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp trung học phổ thông

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Phiên bản vào lúc 05:27, ngày 10 tháng 7 năm 2011 của Dangphuchau (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung ‘''Theo website'' '''''http://www.ctu.edu.vn''''' =Mục tiêu= ==1. Kiến thức== Học sinh có hiểu biết rõ về: *Khái niệm môi trường (MT…’)

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo website http://www.ctu.edu.vn

Mục tiêu

1. Kiến thức

Học sinh có hiểu biết rõ về:

 • Khái niệm môi trường (MT), hệ sinh thái; các thành phần MT, quan hệ giữa chúng
 • Nguồn tài nguyên, khai thác, sử dụng và vấn đề MT
 • Ô nhiễm môi trường: nguyên nhân, tác hại và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
 • Một số vấn đề gay cấn của môi trường
 • Mối quan hệ giữa con người và môi trường: Tác động của môi trường và tài nguyên đến sinh vật và con người; Tác động của con người đến môi trường và tài nguyên.
 • Luật bảo vệ môi trường và những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về BVMT

2. Thái độ – Tình cảm

 • Có tình cảm yêu quí, tôn trọng thiên nhiên
 • Có tình yêu quê hương, đất nước, tôn trọng di sản văn hoá
 • Có thái độ thân thiện với MT và ý thức được hành động trước các vấn đề MT nảy sinh
 • Có ý thức:
  • Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, bảo vệ đất đai, bảo vệ nguồn nước
  • Ủng hộ các hoạt động bảo vệ MT, phê phán hành vi gây hại cho MT

3. Kĩ năng – Hành vi

 • Trang bị và phát triển những kĩ năng cơ bản để bảo vệ môi trường, biết ứng xử tích cực đối với những vấn đề môi trường cụ thể.
 • Mỗi HS trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và địa phương về bảo vệ môi trường.

Chương trình giáo dục bảo vệ môi trường (BVMT)

Lớp Môn Địa chỉ tích hợp Nội dung giáo dục BVMT
10 Giáo dục công dân Chương 2. Một số giá trị đạo đức cơ bản của con người VN trong giai đoạn hiện nay
Bài 4. Công dân với cộng đồng
Bài 5. Công dân với Tổ quốc
Bài 6. Công dân với các vấn đề của thời đại
Biết hợp tác trong công tác BVMT. Tôn trọng pháp luật BVMT

BVMT là trách nhiệm của mọi công dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc xanh, sạch, đẹp hơn.
Trách nhiệm của công dân trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường