GIZ Bạc Liêu tài trợ hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện vì một môi trường xanh - sạch - đẹp"

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngày 07/05/2011, tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng UBND huyện Hồng Dân tổ chức hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện vì một môi trường xanh - sạch - đẹp" dưới sự tài trợ của Dự án Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là GIZ Bạc Liêu)


Thông tin chi tiết về hoạt động được đăng tải trên website GIZ Bạc Liêu và được phát trên kênh truyền hình Bạc Liêu ngày 20/05/2011

http://www.gtz-mnr.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=9

http://www.gtz-mnr.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=9&lang=en

http://www.youtube.com/watch?v=DOvrtY_x9w4


Hình ảnh Hoạt động

1.Họp mặt tổ chức

2.Hoạt động chính trong Ngày hội Xanh - Sạch - Đẹp 07/05/2011

3.Hiệu ứng của ngày hội đến địa phương lân cận

4.Theo dõi sự sinh trưởng của cây trồng sau ngày hội