FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường:Giới thiệu

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

FOSS Vietnam is an initiative for ICT education and improving the environment.

The project is maintained and supported by the FOSSASIA community.

Thông tin liên hệ

Hỗ trợ kỹ thuật

FOSSASIA

Open Tech Community in Asia

http://fossasia.org

MBM

Công ty tư vấn công nghệ MBM

93 Mậu Thân, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0906.741.742

http://mbm.vn

Văn Phòng GIZ Bạc Liêu

Địa chỉ: 23/8 phường 8, thị xã Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: +84- 781 39 49 448

Fax: +84- 781 39 49 446

http://giz.de