Khác biệt giữa các bản “Bản Đồ”

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
n (News đổi thành Bản Đồ)
 
Dòng 1: Dòng 1:
<googlemap version="0.9" lat="9.290022" lon="105.726156" zoom="14" width="700" height="450" scale="yes" overview="yes">
+
<googlemap version="0.9" lat="9.290022" lon="105.726156" zoom="14" width="700" height="600" scale="yes" overview="yes">
 
9.283333, 105.716667, Bac Lieu, Bac Liêu
 
9.283333, 105.716667, Bac Lieu, Bac Liêu
 
Bac Lieu, Bac Liêu
 
Bac Lieu, Bac Liêu

Bản hiện tại lúc 04:39, ngày 22 tháng 7 năm 2011

<googlemap version="0.9" lat="9.290022" lon="105.726156" zoom="14" width="700" height="600" scale="yes" overview="yes"> 9.283333, 105.716667, Bac Lieu, Bac Liêu Bac Lieu, Bac Liêu Bac Lieu, Bac Liêu 9.429503, 105.83293 9.323479, 105.755596 </googlemap>